Wat is arbeidsmatige dagbesteding?

In Nederland kennen we verschillende vormen van dagbesteding. Denk hierbij aan een arbeidsmatige dagbesteding, een zorgboerderij of een normale dagbesteding. Er heerst vaak onduidelijkheid over het verschil tussen een arbeidsmatige dagbesteding en een normale dagbesteding. We nemen je mee in de informatie en geven je duidelijkheid.

Wat is een arbeidsmatige dagbesteding?

Arbeidsmatige dagbesteding is een vorm van dagbesteding waarbij mensen met een beperking of psychische aandoening aan het werk gaan op een zorgboerderij, in een atelier, in een werkplaats of in een andere omgeving. Het doel van arbeidsmatige dagbesteding is om mensen een zinvolle daginvulling te bieden, waarbij ze zich kunnen ontwikkelen en bijdragen aan de maatschappij.

Bij arbeidsmatige dagbesteding wordt er gewerkt aan vaardigheden die nodig zijn om arbeid te verrichten, zoals het op tijd komen, het nakomen van afspraken, het uitvoeren van taken, en het samenwerken met anderen. Daarnaast worden er vaak specifieke vaardigheden aangeleerd, afhankelijk van het type werk dat wordt verricht. Bijvoorbeeld het kweken van groenten en fruit op een zorgboerderij, het maken van kaarsen in een atelier of het assembleren van producten in een werkplaats.

Arbeidsmatige dagbesteding kan mensen met een beperking of psychische aandoening helpen om meer structuur in hun dagelijks leven te krijgen, hun zelfvertrouwen te vergroten, hun sociale vaardigheden te verbeteren en hun zelfstandigheid te vergroten. Het kan ook helpen bij het vinden van betaald werk, doordat mensen werkervaring opdoen en nieuwe vaardigheden leren.

Wat is het verschil tussen arbeidsmatige dagbesteding en normale dagbesteding?

Het verschil tussen arbeidsmatige dagbesteding en normale dagbesteding ligt voornamelijk in de activiteiten die worden uitgevoerd en het doel van de dagbesteding.

Bij normale dagbesteding staat het welzijn en de ontspanning van de deelnemers voorop. Activiteiten zijn gericht op het bevorderen van sociale interactie, creativiteit, beweging en ontspanning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maken van wandelingen, creatieve workshops, spelletjes spelen, muziek luisteren of koken.

Bij arbeidsmatige dagbesteding staat het bieden van zinvolle arbeid en ontwikkeling van arbeidsvaardigheden centraal. Het doel is om mensen te laten participeren in de samenleving en een gevoel van eigenwaarde te geven. Activiteiten zijn gericht op het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn voor het verrichten van arbeid, zoals samenwerken, plannen en organiseren, en het uitvoeren van taken.

Een ander verschil is dat bij arbeidsmatige dagbesteding vaak gewerkt wordt in een gestructureerde omgeving, waarbij er afspraken worden gemaakt over werktijden, taken en verantwoordelijkheden. Bij normale dagbesteding is er meestal meer vrijheid en keuzevrijheid in de activiteiten en hoe deze worden ingevuld.

Het is goed om te benadrukken dat de grenzen tussen arbeidsmatige dagbesteding en normale dagbesteding niet altijd even scherp zijn en dat er vaak overlap is tussen de activiteiten die bij beide vormen van dagbesteding worden aangeboden.

Welke doelgroep komt in aanmerking voor arbeidsmatige dagbesteding?

Arbeidsmatige dagbesteding is bedoeld voor mensen die door een beperking, ziekte of psychische problemen niet in staat zijn om regulier werk te verrichten, maar wel graag willen werken en zich willen ontwikkelen. De doelgroep voor arbeidsmatige dagbesteding kan daarom erg divers zijn en kan onder meer bestaan uit:

Mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking
Mensen met een psychische of psychiatrische aandoening
Mensen met een autismespectrumstoornis
Mensen met niet-aangeboren hersenletsel
Mensen met een chronische ziekte
Mensen die langdurig werkloos zijn

Vaak wordt bij de aanmelding voor arbeidsmatige dagbesteding gekeken naar de mogelijkheden en wensen van de persoon in kwestie, zodat er een passend aanbod kan worden gedaan. Het kan bijvoorbeeld gaan om werk op een zorgboerderij, in een werkplaats, in een atelier, of in de groenvoorziening. Ook kan er gekeken worden naar de specifieke interesse en talenten van de persoon, om zo een zo passend mogelijke invulling te geven aan de dagbesteding.

Vind jouw perfecte dagbesteding

Het vinden van een passende dagbesteding is lastig, want waar moet je beginnen? Op Jouwdagbesteding natuurlijk. Op Jouwdagbesteding kun je vrijblijvend kennismaken met verschillende dagbestedingen.
Bekijk alle dagbestedingen per plaats om te kijken welke dagbesteding bij jou in de buurt zit.

 

Jouwdagbesteding zorg(t) voor verbinding!

Neem vrijblijvend contact met ons op

1 + 3 =

Ruben-van-jouwdagbesteding