Wie komt in aanmerking voor dagbesteding?

Een dagbesteding biedt activiteiten aan om de tijd zinvol en prettig in te vullen. De tijden verschillen per locatie en zijn zichtbaar op elke dagbestedingspagina. Dagbestedingsactiviteiten worden in ieder geval altijd overdag aangeboden. Dagbesteding is mogelijk vanuit verschillende zorgwetten, dit zijn de zorgwetten: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Jeugdwet.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wanneer je dagbesteding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning wilt ontvangen moeten de volgende voorwaarden van toepassing zijn:
       Je bent 18 jaar of ouder.
       Je hebt een ziekte, een beperking of een hoge leeftijd.
       Je hebt geen indicatie voor zorg vanuit de Wlz.
       Je krijgt geen hulp uit je eigen netwerk.
Zijn deze voorwaarden voor jou van toepassing? Dan kan je dagbesteding aanvragen bij de gemeente. De gemeente verstrekt, wanneer je in aanmerking komt voor dagbesteding, een indicatie hiervoor.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Heb je al een indicatie vanuit de Wlz? Dan ga je dagbesteding ook vanuit de Wlz aanvragen. Wanneer je een Wlz indicatie hebt dan ontvang je daar ook een zorgprofiel bij. In het zorgprofiel staat welke zorg je nodig hebt. Vervolgens ga je met het zorgkantoor bespreken hoe je de zorg gaat invullen. Je geeft aan het zorgkantoor door hoeveel uur dagbesteding je nodig hebt.

 

Persoonsgebonden budget (PGB)

Wanneer je hebt gekozen voor een Persoonsgebonden budget oftewel PGB, dan kan je zelf dagbesteding inkopen bij de aanbieder waar jij dat wilt. Er wordt dan een overeenkomst opgesteld tussen de dagbesteding en de budgethouder van de PGB.

Jeugdwet

Als kind kan je ook in aanmerking komen voor dagbesteding. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:
       Je bent jonger dan 18 jaar.
       Je kunt niet naar een kinderopvang of school door een ziekte of beperking.
       Je hebt geen indicatie voor zorg vanuit de Wlz.
Als je 18 jaar wordt dan stopt dagbesteding vanuit de Jeugdwet en dien je dagbesteding vanuit de Wmo of Wlz aan te vragen.

Elke zorgvraag is anders

Je kunt niet zelf kiezen vanuit welke zorgwet je dagbesteding wilt. Er wordt gekeken naar de aard van je zorgvraag. Dit is bepalend voor welke wet van toepassing is, daarvoor zijn de volgende regels van toepassing:

  • Voldoe je aan de voorwaarden voor Wlz? Dan kan je terecht bij het zorgkantoor.
  • Voldoe je niet aan de voorwaarden voor Wlz? Dan kan je terecht bij de gemeente voor het aanvragen van dagbesteding.

Begin je oriëntatie op een passende dagbesteding!

Jouwdagbesteding zorg(t) voor verbinding!

Neem vrijblijvend contact met ons op

14 + 12 =

ilse-van-dalen