06-05-2020

Privacyverklaring en cookiebeleid

1. Persoonsgegevens die worden verwerkt door Jouwdagbesteding

1.1 Jouwdagbesteding verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

1.2 De volgende persoonsgegevens worden door Jouwdagbesteding verwerkt:
a) Voor- en achternaam
b) E-mailadres
c) Adresgegevens
d) IP-adres
e) Gegevens over uw activiteiten op www.jouwdagbesteding.nl d.m.v. cookies

1.3 De website www.jouwdagbesteding  en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Er kan echter niet worden gecontroleerd of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Indien u ervan overtuigd bent dat Jouwdagbesteding zonder toestemming persoonlijk gegevens hebben verzameld over een minderjarige,  dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@jouwdagbesteding.nl. De informatie zal dan worden beoordeeld en worden verwijderd.

1.4 Jouwdagbesteding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > Tot uitschrijving > Bij aanmelding voor de mailinglijst wordt er regelmatig content verzonden. U kunt zich op ieder moment uitschrijven. Na uitschrijving worden uw gegevens verwijderd.
Adres > 7 jaar > Adresgegevens worden alleen gevraagd om een bestelling te vervullen. Om te voldoen aan de belastingwet moet Jouwdagbesteding factuurgegevens gedurende 7 jaar kunnen aantonen.

1.5 Doordat er een licentie wordt afgenomen door een dagbesteding, worden deze gegevens openbaar gemaakt. Hier is de licentienemer zelf volledig verantwoordelijk voor. 

1.6 Jouwdagbesteding deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jouwdagbesteding blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Jouwdagbesteding uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit vindt alleen plaats met uw nadrukkelijke toestemming.

 

2. Doelstelling en basisgrondslag verwerking persoonsgegevens

2.1 Jouwdagbesteding verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) Het afhandelen van betalingen
b) Verzenden van nieuwsbrief, reclamefolder en/of informatie over Jouwdagbesteding
c) Algemene informatie over wijzigingen diensten en producten van Jouwdagbesteding
d) Om goederen en diensten bij af te leveren
e) Jouwdagbesteding.nl verwerkt ook persoonsgegevens indien Jouwdagbesteding hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

2.2 Jouwdagbesteding neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jouwdagbesteding) tussen zit. 

Jouwdagbesteding gebruikt hiervoor de volgende computerprogramma’s of -systemen:
ActiveCampaign om relevante content te kunnen versturen gebaseerd op het gedrag van een gebruiker.

2.3 Jouwdagbesteding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op door een e-mail te sturen naar info@jouwdagbesteding.nl.

 

3. Cookies en vergelijkbare technieken

3.1 Jouwdagbesteding gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Jouwdagbesteding gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij het eerste bezoek aan www.jouwdagbesteding.nl wordt u geinformeerd over deze cookies en vragen we u tevens om toestemming voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

4. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

4.1 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan grotendeels via uw eigen account. 
4.2 U heeft het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van deze persoonsgegevens door Jouwdagbesteding en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Jouwdagbesteding een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

4.2 Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens of gegevens van de dagbesteding kunt u sturen naar info@jouwdagbesteding.nl.

4.3 Jouwdagbesteding wil er zeker van zijn dat uw verzoek van inzage ook daadwerkelijk door u is gedaan. Vandaar dat u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Jouwdagbesteding reageert hier zo snel mogelijk en maximaal binnen 4 weken op dit verzoek.

4.4 Jouwdagbesteding wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

5. Bedrijfsgegevens Jouwdagbesteding

5.1 Jouwdagbesteding VOF is gevestigd op Hoenderbosplein 141, 5406 AH te Uden.

5.2 KVK nummer: 76794180

5.3 Rekeningnummer: NL70 RABO 0353 1864 65