Wet langdurige zorg

Door de verscheidenheid aan wet- en regelgeving, vind ik het zelf soms best pittig om hier grip op te krijgen. Kan jij soms ook door de bomen het bos niet meer zien? Ik ga je in het kort uitleggen en door middel van een aantal voorbeelden wat de Wet langdurige zorg (Wlz) nou precies is.

De Wlz vormt samen met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet het Nederlandse stelsel van zorg en welzijn. In een andere blog ga ik in op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Persoonsgebonden budget (Pgb). Het zijn alle drie verschillende financieringsstromingen voor het realiseren van begeleiding voor onder andere een dagbesteding.

Wat is de Wet langdurige zorg? 

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt langdurige, intensieve zorg. Deze zorg is bedoeld voor jongeren, volwassenen en ouderen met een ziekte of beperking die blijvende zorg nodig hebben in hun leven. Wanneer iemand 24-uurs zorg nodig heeft, door bijvoorbeeld een aangeboren beperking of een ongeval, komt diegene in aanmerking voor een Wlz-indicatie. Deze zorg wordt aangevraagd bij het CIZ (later in deze blog leg ik uit wat het CIZ doet).

Voorbeeld: een jongere heeft hulp nodig bij algemene dagelijkse levensverrichtingen. Door haar spierziekte en verstandelijke beperking zal ze hier ook niet verder in ontwikkelen, ze is niet leerbaar genoeg om deze zelfstandigheid te ontwikkelen.  Ze zal daarom altijd 24-uurszorg nodig gaan hebben. In dit geval wordt er een aanvraag voor Wlz-indicatie gedaan. 

Waar wordt een aanvraag ingediend?

Een aanvraag voor zorg gaat altijd via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ is een onafhankelijke organisatie en zij gebruiken objectieve criteria om een besluit te nemen. Wanneer iemand zorg vanuit de Wet langdurige zorg wilt krijgen, dan heeft diegene altijd een indicatiebesluit nodig. In het indicatiebesluit staat beschreven welke zorg er nodig is. Dit gaat allemaal via het CIZ. Het CIZ onderzoekt zorgvuldig wie er recht heeft op zorg uit de Wlz. Zij kijken vooral met aandacht naar de mens, maar wel volgens de gestelde regels. Wanneer het CIZ een indicatiebesluit heeft opgemaakt sturen zij dit naar het zorgkantoor, het zorgkantoor regelt de zorg of het persoonsgebonden budget (PGB) 

Eigen bijdrage

Iedereen die in Nederland woont of werkt en die is verzekerd voor zorg vanuit de Wlz betaalt hier premie voor. De zorg vanuit Wlz wordt betaalt vanuit deze premie. Vrijwel altijd dient er een eigen bijdrage voor zorg uit de Wlz te worden betaalt. De eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen. Een eigen bijdrage betaal je aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK), meer informatie hierover lees je op www.hetcak.nl//wlz. Ook kan je op de website van het CAK een inschatting maken van je eigen bijdrage ga hiervoor naar www.hetcak.nl/regelhulp. 

Is de Wlz niet passend?

Wanneer iemand bepaalde zorg wenst kan het zijn dat dit niet mogelijk is vanuit de Wlz. Het is verstandig om je dan te verdiepen in andere mogelijkheden zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) en Jeugdwet. Een huisarts of wijkverpleegkundige heeft de expertise in huis om te adviseren over de diverse mogelijkheden welke het beste bij diegene past.