Way Out Dagbegeleiding
Beukenhof 2B
4462EN Goes
0682780026
Kim Lambrechts
Stuur een bericht

Deel deze dagbesteding

Bedrijfsinformatie

Deze dagbesteding heeft een contract met de gemeente

Way-Out Dagbegeleiding Goes biedt een intensief individueel begeleidingsprogramma aan jongeren tussen de 12 en 18 jaar met gedrags- en emotionele problemen, waarbij er onvoldoende sprake is van een zinvolle dagbesteding.

Way Out is een samenwerking is tussen Pandor jeugdzorg en Basic Trust. Hierdoor kan er nauwkeurig gekeken worden naar de noodzaak van begeleiding in combinatie met een eventuele behandeling. Er wordt op maat een plan gemaakt.

Voor jongeren die ouder zijn dan 18 jaar bieden wij maatwerk trainingen ter verbetering en ontwikkeling van specifiek noodzakelijke persoonlijke deelgebieden ten behoeve van opleiding en/of werk.

Voor wie is Way-Out Dagbegeleiding Goes
Way-Out Dagbegeleiding Goes is met name geschikt voor:
Jongeren met problemen op het gebied van:
- gedrag
- executieve functies
- zelfvertrouwen
- sociale vaardigheden
- jongeren met een complexe sociale omgeving
- jongeren waarbij ADHD, ADD, ODD, ASS is vastgesteld of wordt vermoed
- jongeren die onderwijs mijden of onderwijsuitval (tijdelijk/permanent) hebben
- jongeren waarbij de school/onderwijsinstelling handelingsverlegen is

Hoofddoelstelling Way Out Dagbehandeling Goes
Het doel van de begeleiding is:
- het verlagen van ervaren spanning in sociale contacten en het verhogen van weerbaarheid
- jongeren leren onderscheid te maken tussen instinctief, intuïtief en doordacht handelen
- een zinvolle dagbesteding hebben en vasthouden
- het (beter) aan kunnen gaan van gezonde sociale relaties met leeftijdgenoten
- het (beter) kunnen hanteren van gezagsverhoudingen
- het verbeteren van de relatie tussen de jongere en zijn/haar opvoeders

Bij het werken aan de doelen wordt theoretisch onderbouwd en ook op sportieve en creatieve wijze aan verschillende deelthema‘s gewerkt. Naast effectieve jeugdzorginterventies worden ook andere vormen van begeleiding ingezet om de jongere in beweging te krijgen. Door samen met een jongere activiteiten te ondernemen zoals een fysieke uitdaging zoeken door te sporten, samen muziek te maken, takken te hakselen in een bos, een maaltijd te bereiden, te dansen en dergelijke kan een jongere andere manieren ontdekken om zich te uiten en om zichzelf te leren kennen op een manier die mogelijk niet gebruikelijk is voor hem/haar.

Door opvoeders te betrekken bij het traject van de jongere borgen wij de behaalde resultaten voor de langere termijn. Opvoeders leren hun kind te ondersteunen, structureren en kalmeren op moeilijke momenten in plaats van onderdeel te worden van een conflict of escalatie. Opvoeders worden daarmee een belangrijke steunbron.

Toon meer ˅

Openingstijden
ma
08:30 - 17:00
di
08:30 - 17:00
wo
08:30 - 17:00
do
08:30 - 17:00
vr
08:30 - 17:00
za
gesloten
zo
gesloten

werkzaamheden

Bij het werken aan de doelen wordt theoretisch onderbouwd en ook op sportieve en creatieve wijze aan verschillende deelthema‘s gewerkt. Naast effectieve jeugdzorginterventies worden ook andere vormen van begeleiding ingezet om de jongere in beweging te krijgen. Door samen met een jongere activiteiten te ondernemen zoals een fysieke uitdaging zoeken door te sporten, samen muziek te maken, takken te hakselen in een bos, een maaltijd te bereiden, te dansen en dergelijke kan een jongere andere manieren ontdekken om zich te uiten en om zichzelf te leren kennen op een manier die mogelijk niet gebruikelijk is voor hem/haar.

Toon meer ˅

Categorie
overig
sport

Doelgroepen
autisme
gedragsproblemen
jongeren
psychische aandoening
verslaving

Kenmerken
Individueel werk
In de stad
Veel begeleiding
Binnen werkzaamheden
Buiten werkzaamheden
Rustige omgeving